Jdi na obsah Jdi na menu
 


<bgsound src="/file/3/moje_hudba.mp3" loop="infinite">

Iridologie

Iridologie - diagnostika z oční duhovky

 

Iridologie je diagnostická metoda, která patří do oblasti alternativní medicíny. Tato metoda spočívá v diagnostikování celkového zdravotního stavu člověka, pomoci určitých barev, znamének a značek, které se nachází v oční duhovce.

 

iridologicka-mapa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Už jste si někdy všimli, že se v duhovce vašeho oka objevují mráčky nebo znaménka, a to se často mění v závislosti na vašem zdravotním stavu a věku? To co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Je to tak, že oční duhovka je aktuální mapou, kde každé místo reprezentuje určitý tělní orgán nebo systém.

Oko je propojeno s nervovou soustavou přes optický nerv spojeno s mozkem. Mozek nahrává informace o každém fyzickém i psychickém procesu, který probíhá v našem těle. Tím, že je oko spojeno s mozkem, se barvy a značky v očích mění na závislostech na změnách v našem těle.

Oční bulva nemá ve skutečnosti hladký povrch. Jsou v ní prohlubně a vyvýšeniny, přičemž místa, která se jeví jako tmavá, jsou vlastně štěrbiny neboli hluboké vrstvy oka, zatímco bílá místa jsou vlastně vyvýšené oblasti duhovky. Čím větší degenerace orgánu, tím tmavší odpovídající plochy duhovky.

Iridologií se dá odhalit oslabení orgánů, chorobných stavů od akutních až po zhoubné. Je známo, že chceme-li porozumět významu irisdiagnostiky, musíme porozumět pojmu holistické zdraví. Tento termín často používaný v alternativní medicíně a jeho hlavním předpokladem je pohlížet na tělo jako na celek, ne pouze na jeho jednotlivé části. Každá z našich buněk, každý orgán a každý systém se v těle navzájem ovlivňují. Je-li něco v nepořádku, trpí celé tělo. Dnešní lékařství často chybuje, protože specializace v určité oblasti mnohdy přehlíží kořeny problémů.

Alternativní lékařství se snaží posuzovat celkové neboli holistické zdraví, a to je více než pouhé zdraví tělesné. Duševní a duchovní zdraví jsou při hledání kořenů zdravotních problémů pacienta také považovány za důležité.

Dnes je iridologie používaná na celém světě. Iridologie je stará přes 200 let. To svědčí o její kvalitě. Věřím, že je jen otázkou času, až počítače a současná vyspělá technologie potvrdí výsledky zkoumání duhovky, a nakonec irisdiagnostika bude mít místo ve vědecké lékařské společnosti, které jí právem náleží.

Iridologie - homeopatická poradna skládá se ze dvou konzultací:

1. iridologické vyšetření

2.  konzultace o stravování