Jdi na obsah Jdi na menu
 


<bgsound src="/file/3/moje_hudba.mp3" loop="infinite">

Reiki

Harmonizace a uzdravení fyzického těla

 

Pro určité lidi je Reiki jedna z alternativních léčebných metod a pro několika málo lidí je to meditační technika, ale i způsob života - vždy záleží na úhlu pohledu toho, kdo Reiki provozuje.

 

Reiki nám pomáhá ukázat cestu k uvolnění, klidu a harmonii - v naší uspěchané době k tak důležitým momentům. Z čistě technického pohledu je Reiki jednou z mnoha metod patřících do čchi-kungu - aktivujících a harmonizujících naše osobní Já a spojující nás s vesmírnou energií. Na rozdíl od čchi-kungu je však vesmírná energie přenášena na studenta ve formě “naladění“ a ne díky cvičení a dlouholeté praxi.

 

Všechny nemoci jsou v podstatě projevem disharmonie v oblasti životní síly. K ní dochází na základě projevů egoismu, závisti, nespokojenosti, negativních myšlenek i slov všeho druhu, ale také nesprávnou životosprávou,pobytem v oblasti s vyšším patogenním zářením, nezdravým životním stylem . Harmonie v oblasti životní energie se projevuje naopak elánem, zdravím, radostí ze života, pozitivním postojem k ostatním lidem i všemu vesmíru.

 

Terapie Reiki zkušeným praktikem pomáhá při uzdravení, harmonizaci i udržení optimálního zdravotního stavu, zlepšuje také i účinnost jiných druhů terapie. Terapii Reiki může cítit klient jako teplé záření ale i mrazivé mravenčení, které protéká fyzickým tělem i kolem něj. Reiki sjednocuje celou osobu - tělo, emoce, ducha - vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými vyššími vibracemi, než má běžně energetické pole člověka, pomáhá i k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

 

Energie reiki aktivuje přirozenou tělesnou schopnost léčit sebe sama. Měla by nám pomoci pochopit, že jsou to naše myšlenky, pocity, které určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má každá nemoc původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět blokované energie, očišťuje tělo, mysl i emoce od toxinů a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Energie Reiki podporuje přirozenou schopnost buněk lidského těla obnovovat se k dokonalosti - tudíž tato metoda urychluje a povznáší všechny postupy klasické i alternativní medicíny Posiluje v nás i schopnost brát zodpovědnost za své zdraví, svůj život a pomáhá nám udělat nutné změny v postoji i životnímu stylu potřebnému ke šťastnějšímu, plno-hodnotnějšímu a zdravějšímu životu.

 

Na vesmírnou energii Reiki se po naladění na vyšší vibrační úroveň našeho energetického pole - tzv.aury (tuto schopnost může obdržet zájemce po zprostředkování Mistrem-učitelem na semináři Reiki) můžeme kdykoliv naladit a úspěšně ji využívat a to i při působení na dálku (po absolvování semináře 2.stupně). Tzv. “naladění“ - (používají se také výrazy: zasvěcení, iniciace) je obřad, během kterého Mistr-učitel intenzivně naladí zájemce na univerzální vesmírnou energii s kterou je spojen prostřednictvím svého vyššího energetického pole - poté se absolvent stává prostředníkem této energie na celý život.Stane-li se někdo prostředníkem Reiki, mělo by se tímto jeho srdce otevřít lásce, mysl porozumění - měl by se stát láskyplnou bytostí. Z mé dlouholeté zkušenosti musím však dodat, že je nutné, aby absolvent Reiki více než předtím snažil se kontrolovat své myšlení, cítění.. Otevřením se vesmírným energiím ještě neznamená duchovní vzestup.